IP:54.224.118.247

Tin tức
Tin Công ty
Máy tính - Công nghệ
Y học - Sức khỏe
Giáo dục - Cuộc sống
Nhân vật & Sự kiệnLiên hệ

Điện thoại: 0914 031 345
Email: hung0101vn@yahoo.com

Thông tin giao dịch

Dương Thu Sơn
Số tài khoản: 0031000440201
Mở tại: Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hải Phòng

 BLUE IDEA Trading and Computer Technology Company Limited
Copyright © 2009 BLUE IDEA Co., Ltd